Egzamin Pisemny na Uprawnienia Budowlane wiosna 2019

Najpierw nauka i praca, łącznie 20 lat praktyki, zbieranie kwalifikacji, doświadczeń, upokorzeń, krytyki, kłótni, rozmów, kompromisów, potwierdzeń, wyrzeczeń i stresu, potem już tylko przyjemność z pasji, pracy i zawodu oraz profitów.

Zostałem dopuszczony do egzaminu w dniu 17 maja 2019 roku , zdałem egzamin pisemny na Uprawnienia Budowlane w specjalności KB-WO, ze względów zawodowych nie przystąpiłem do ustnego i przełożyłem na sesję jesienną 2019 rok w listopadzie.

Praca na budowie nie zawsze pozwoli  na podwyższanie kompetencji, będąc 2000 km od domu.