FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA

Fundacja Praw Budowlańca
Specjalizujemy się w udzielaniu profesjonalnej pomocy pracownikom branży budowlanej którzy zostali poszkodowani w swojej pracy, a także oferujemy wsparcie dla ich rodzin mając na uwadze wszelkie oczekiwania i prośby naszych Podopiecznych.
W chwilach nieszczęśliwego wypadku mogą Państwo liczyć na naszą błyskawiczną pomoc.

Z naszą inicjatywą stawią Państwo czoła największym problemom, a także wyjdą zwycięsko z każdej sytuacji, dlatego warto zaufać Naszej fundacji, która oparta jest na filarach uczciwości i której celem jest uświadamianie o zagrożeniach wynikających z pracy w branży budowlanej oraz wychodzenie naprzeciw ryzykownym sytuacjom, a także niesienie skutecznego ratunku osobom, które stały się ofiarami takich wypadków.
W naszej codziennej, pełnej wyzwań pracy kładziemy nacisk przede wszystkim na podwyższanie świadomości wśród społeczności budowlanej na temat zagrożeń wynikających z takiej pracy oraz organizujemy liczne szkolenia, na których poruszane są istotne kwestie, dzięki którym możemy zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom.

Wierzymy głęboko, że każde działanie z naszej strony poprawia Państwa sytuację i sprawia, że wiedza, którą oferujemy przekłada się na rozważniejsze zachowania i zmniejsza ryzyko powstawania wypadków w branży budowlanej. W zakresie naszej działalności mieści się przede wszystkim:

Promowanie i dbanie o markę jaką jest Polski Budowlaniec, który pracuje na krajowych i zagranicznych placach budowy

Zapobieganie ryzykownym sytuacjom oraz udzielanie wsparcia rodzinom ofiar poszkodowanych przez branżę budowlaną

Inicjowanie spotkań, na których są poruszane kwestie uczciwego postępowania z pracownikami z tej samej branży

Wzrost bezpieczeństwa i opieka, aby uchronić pracowników przed groźnymi zdarzeniami mogącymi niekorzystnie wpłynąć na zdrowie i życie

Regularne informowanie o sferze prawidłowej higieny pracy i nieustanne pobudzanie społeczeństwa do przestrzegania zasad BHP.

Umacnianie więzi pomiędzy pracownikami firm budowlanych, podnoszenie świadomości firm w zakresie zabezpieczeń dla pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Reklamowania firm, które aktywnie uczestniczą w promocji i rozwoju Fundacji Praw Budowlańca i współpracują z nami w zakresie przeciwdziałania niebezpiecznym sytuacjom i pragną w ten sposób uchronić własnych pracowników przed nieszczęściem.