W siedzibie Peikko Group z Lahti w Finlandii, na szkoleniu z montażu szablonu oraz zbrojenia fundamentu pod wieżę farmy wiatrowej.

Podróż służbowa do Finlandii, spotkanie odbyło się w siedzibie Peikko Group© w Lahti. Firma Peikko© jest wiodącym liderem Europy Północnej w dostawie i produkcji systemów fundamentowych posadowionych bezpośrednio na skale. W samej tylko Norwegii, Spółka dostarczyła opatentowany system fundamentowy dla ponad 500 wież wiatrowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Peikko Group©