Ściana oporowa nad przepaścią

Przygotowanie terenu pod budowę ściany oporowej która ma za zadanie zabezpieczyć przed osunięciem dom jednorodzinny położony powyżej 20 metrowego odłamu skalnego.

Wybudujemy w tym miejscu ścianę oporową, skrzydełkową o długości 25 m i wysokości 6 m. U podstawy będzie mieć 65 cm szerokości a na szczycie 35 cm, front ściany pochylony w stosunku 1:20 od pionu.

Deskowanie tradycyjne, zbrojenie całej ściany stalą żebrowaną średnicy 16 mm.

Zakotwienie do skały za pomocą 12 szt, 4,5 metrowych kotew średnicy 32 mm wierconych na głębokość 3,3 m, oraz 4 żeber poprzecznych po 3 kotwy każda, również wierconych, betonowanych na tą samą głębokość ale pod kątem 45°. Cała ściana posadowiona na fundamencie pomocniczym gr. 25 cm w celu wyrównania płaszczyzny gruntu rodzimego.