Uprawnienia budowlane wiosna 2019 rok

Z miłą chęcią chciałem poinformować o dopuszczeniu mojej osoby, przez Komisję Kwalifikacyjną PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, do egzaminu pisemnego na Uprawnienia Budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który odbędzie się w dniu 17 maja 2019 rok.