Zlecenie na 2 godziny. Wykonanie 3 odwiertów głebokich na 4 m i zastosowanie kotew mocujacych śr. 20 mm, zalanych masą penetrującą Weber Bolter

Małe zlecenie na jednej z norweskich budów. Zastosowanie 3 sztuk kotew 4 metrowych w celu zabezpieczenia ponad 30 tonowego kawałka skały, która pękła pod wpływem drgań związanych z budową i pionowego posadowienia nad wykopem z niewielkim podparciem na rodzimej skale.

Jestem na wysokości ok 50 metrów w koszu transportowym ze względu na brak pieszego, wygodnego dojścia do miejsca pracy i konieczności asekuracji za pomocą szelek przypiętych do kosza ze względu na możliwość osunięcia się skały w dół wykopu.

Śliczne widoki i zimny wiatr 4 °C oraz śnieg z deszczem.